Priprava satnikov in utapljanje satnic

Priprava in utapljanje satnic v satnike je opravilo pri vseh čebelarjih. Zaradi nujnosti menjave starega satovja z novim, ali naselitev nove družine je potrebno satnike opremiti s satnicami. 

Satnica je tanek "list" iz čebeljega voska, katerega čebelarji s pomočjo žice pripnejo na lesen okvir, ki se imenuje satnik. Dimenzije okvirjev se razlikujejo od tipa panjev, zato so tudi satnice različnih dimenzij.

 

 Napenjanje žice v satnikih

Utapljanje satnic

 

Na vrh